e-Rasprava

e-Rasprava

e-Rasprava je sustav namijenjen za podršku zajedničkog rada ljudi pri donošenju dokumenata od zajedničkog interesa kao što su zakoni, pravilnici, statuti, strategije i slično. e-Rasprava pokriva životni ciklus procesa kroz: podnošenje amandmana, komentari, analiza, konzultacije, donošenje odluka, arhiviranje, itd. Svojstvo asocijativnog povezivanja sadržaja između amandmana i sekcija u dokumentu značajno povećava čitljivost tijekom rada.

Projekt e-Rasprava je sufinanciran sredstvima iz Programa provjere inovativnog koncepta i BICRO-a.
Brošura proizvoda e-Rasprava
Promotivni video

TextAn

Analizator teksta, TextAn, je inovativna softverska komponenta koja omogućuje višejezičnu komunikaciju nestrukturiranim tekstom između korisnika i aplikacija.

TextAn je ugradbena komponenta za kompanije i pojedince koji razvijaju softverske aplikacije i usluge temeljene na tekstualnoj komunikaciji korisnika s aplikacijom ili uslugom (e-mail, SMS, trenutno poručivanje...).

Temelji se na prepoznavanju slobodno kreiranog sadržaja od strane krajnjeg korisnika.

Brošura proizvoda TextAn

TextAn, analizator teksta